Vznik krasu

Krasové území můžeme najít všude tam, kde se rozprostírá vápencový masiv. Vápenec vznikl ukládáním ulit různých mořských živočichů, které byly během věků rozdrceny a stlačeny do podoby jakou známe dnes. Např. Moravský kras pochází z období devonu, což je více jak 350 mil. let. To co však dělá kras krasem, a staví jej tak do popředí […]

Požár speleozákladny na Březině.

25.6.2005. Toto datum se nesmazatelně zapíše do pamětí členů ZO-ČSS 7-03 Javoříčko(Březina). Té osudné noci z 25.6.05 na 26.6.05 přibližně ve 20.45 uhodil do střechy základny blesk. Vznilklý požár se postupně rozšířil na celou budovu základny. Na místě v tu dobu byli Jiří Přikryl(Brácha) a Aleš Tomica(Mlha). Okamžitě přivolali hasiče a oznámili tuto událost ostatním členům ZO. […]

Pracovka 02.04.2016

Tak po pěti letech se nám podařil další objev v jeskyni Za hájovnou. Konkrétně v Narozeninové chodbě, pod vrátkem. Není sice takového rozsahu, (zatím), jako objev z roku 2011, ale je. Po asi patnácti metrech usilovného hrabání a kyblování se nám otevřela asi 20 m dlouhá prostora s bohatou výzdobou. V této prostoře jsou další 2-3 místa které patrně vedou dál.   […]

Loštický vandr

,,Nejen jeskyněmi je jeskyňář živ,, V sobotu 31.října proběhl již 6. ročník Loštického vandru. Proč Loštický? Na trase z Moravičan na Březinu je plánovaná zastávka v Lošticích, které jsou známé výrobou tvarůžků, pro přespolní syrečků. No a tam je plánovaná zastávka v restauraci podávající tvarůžkové speciality. Tvarůžky 100x jinak. Vadou na kráse byla mlha, která nás provázela až do […]

Traverz DDM Prostějov

Ve dnech 3-4 září 2015 proběhla Burza Volného Času pořádaná DDM Prostějov. Jednalo se o prezentace různých volnočasových aktivit pro mládež. Naše skupina se prezentovala traverzem. Jedná se o lano napnuté mezi dvěma body a po tomto laně se ve speciálním vybavení sjíždělo ze střechy domu dětí a mládeže dolů. Ale než vše začalo, bylo […]

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

V pátek 1.3.2013 jsme se sešli na základně ZO 7-03 s našimi novými čekateli jeskyňáři a zájemci o umění jeskynního lezení dle zásad SRT. Po zprovoznění potřebného zázemí jsme po delším promítání kouzel a nástrah podzemí zalehli a těšili se na nový den. V sobotu jsme po snídani začli s výukou teorie a vysvětlováním pevností, zákonitostí a […]

Nový objev

Nečekané se stalo skutečností Nový objev v jeskyni Za hájovnou     Tak konečně. Dne 24.07.2011 se nám po dlouhých letech kopání a hrabání podařilo už téměř nemožné. Vždyť poslední větší objev v této lokalitě byl v roce 2000, kdy jsme se dostali do chodby pojmenované Narozeninová. Právě na konci této chodby se začal odvíjet příběh nově objevených […]

Zbrašov 15.1.-17.1.2010

15.-17. ledna 2010 část skupiny navštívila Zbrašovské aragonitové jeskyně nacházející se v lázních Teplice n. Bečvou. Návštěvu nám přes vedoucí Zbrašovských jeskyní Barboru Šimečkovou umožnil předseda naší skupiny Miroslav Vaněk (Plakát), který již několik let v těchto jeskyních provádí průzkum. Ubytovaní jsme byli na správní budově jeskyní. Ještě v pátek jsme se s jeskyněmi seznámili takovou rychlejší procházkou, abychom se v sobotu […]

Přesunout se na začátek