Úvod

Vítejte na stránkách organizace České speleologické společnosti 7-03 Javoříčko

Jeskyně, výtvor svědčící o tvořivosti a všeničivé síle přírody, jeskyně jako objekt neprostoupených míst pod povrchem země – to vše ji staví do popředí zájmu člověka.

 Rok 2019 se stává mezníkem skupiny, působení organizace

50 let

Základní organizace České speleologické společnosti 7-03 Javoříčko se sídlem v Prostějově, vznikla v únoru 1969 jako skupina speleoklubu v Brně. Jejím základem bylo devět členů ve věku od 17 let. Vzhledem k dostupnosti krasu v Javoříčku, soustředil se zájem členů na výzkum krasových útvarů v této oblasti. Základnou se skupině stal objekt Starého mlýna ve Vojtěchově, jenž byl v té době majetkem jednoho z členů skupiny. K zakládajícím členům skupiny patřili: Eda Vykydal (vedoucí) a členové, Jaroslav Ircing, Jaroslav Blažík, Jíří Koudelka, Jan Výmola, Jan Valníček, Josef Svoboda,Jiří Andrýsek a Karel Vystavěl.

Prvním pracovištěm skupiny byl výzkum jeskynního systému pod Zkamenělým zámkem. Zde byly prováděny otvírkové a průzkumné práce. Byly objeveny pouze menší prostory.
   V roce 1970 byla skupině darována skladová místnost u starého východu z přístupných Javoříčských jeskyní. Po úpravách byla používána jako základna. Rozrostlo se také obsazení skupiny o další členy, kterými se stali: Jarka Znojilová, Míla Dohnalová, Jarka Krejčí, Miroslav Vaněk, Petr Kolba, Michal Ptáček, František Kellnar, Marie Ircingová, Oldřich Vinkler a Jiří Hamrle. V roce 1971 musela skupina na základě rozhodnutí Moravského muzea v Olomouci základnu rozebrat . Bylo jí vyčleněno místo k postavení nové základny. Základna byla vybudovaná na lesní mýtině na úpatí Paní hory za obcí Javoříčko, kde stála až do roku 1991 kdy na základě restitučních nároků musela být Stará bouda odstraněna. Vzhledem k rozrůstání skupiny a již nevyhovujícímu stavu Staré boudy, byl skupinou zakoupen již v roce 1984 objekt starého statku v obci Březina, který poskytl možnost vybudovat solidní základnu, kam se skupina mohla přestěhovat a funguje tu dodnes.

Dalo by se říct, že tímto začíná novodobá historie skupiny ZO 7-03 Javoříčko. Z původních členů skupiny se dnes aktivně podílí na činnosti již jen dva členové: Miroslav Vaněk a Jiří koudelka. K nim by stálo za to zmínit Jiřího Přikryla, který nás bohužel v loňském roce (2008), tragickou smrtí opustil. Během let se však objevili další zájemci o tuto činnost, a tak může skupina pokračovat nadále ve své činnosti. V oblasti Javoříčsko-Mladečského krasu, jak se toto území nazývá, má skupina několik lokalit ve kterých se v průběhu let prováděla, ať již s větším či menším úspěchem výzkumná činnost.
Kromě výzkumu a objevování v Javoříčsko-Mladečském krase, má za sebou skupina i bohatou expediční historii, a to převážně v letech(1974-1989).

Expedice skupiny 7-03 Javoříčko:
1974 NDR
1979 Rakousko-Tantalhole
1980 Švýcarsko-Hohgant
1982 SSSR-Kizil Koba
1983 SSSR-Kavkaz
1983 Španělsko-Pyreneos
1985 Maďarsko-Meteor
1985 Itálie-Monte Canin
1986 Španělsko-Hispanin
1986 – 2000 Slovensko
1987 Francie-Deservilérs
1988 SSSR-Arabika
1989 Polsko-Medvědí jeskyně
1989 SSSR-Zagedan
2001 – 2016 Rakousko – Dachstein
2002, 2004, 2006 Maďarsko – Aggteleki Nemzeti Park
2004, 2006, 2008 Itálie – Trieste
2009, 2011 Slovinsko – Kačna Jama
 
 
Tady je na místě zmínit i výjezdy na Slovensko, které bylo součástí Československé republiky, takže je těžké říct, zda šlo o expedice jako takové. Hlavním cílem výjezdů, dnes již do Slovenské republiky se staly oblasti Silické planiny Dolného vrchu Muráňské planiny.

 

Druhým mezníkem v historii skupiny byl tragický požár základny na Březině 25.06.2005, kdy téměř lehla popelem. Po dlouhých otázkách a úvahách co dál, bylo započato s rekonstrukcí základny. Díky zapálení členů i nečlenů základna vstala doslova z popela a k letošnímu roku (2019) je téměř dokončena, takže skupina může opět fungovat a věnovat se své činnosti.

Přesunout se na začátek