V této sekci najdete vše co se týká bádání, mravenčí i hrubé práce v našich lokalitách vedoucích k pochopení přírody samé. Spoustou vědecké práce a bádáním zapadají jednotlivé střípky dat v čase a nám se daří skládat obraz jeskyně od jejího vzniku, využití živočichy a neskutečnou přírodní krásu. Jednoduše popsané techniky a činnosti pak doplňují publikované vědecké práce.