Komáří Jeskyně

stále zůstává lokalitou k průzkumu.

Další meta Paní Hory. Jedna z mnoha lokalit, která vydává se tajemství.

Po odkopání lesní půdy, kdy už se začal ukazovat vstup

Tato jeskyně se nachází asi 100 m východním směrem od jeskyně Za hájovnou nad obcí Javoříčko. Byla vytipovaná jako další možná lokalita k průzkumu již v dřívějších letech, ale vzhledem k dalším objevům v jeskyni Za hájovnou byly otvírkové práce na ní prováděny nepravidelně. Zpočátku šlo o strop sva­hové pukliny severního směru, dlouhé 4 metry, která končila křížením puklin ve tvaru T. Zde dostala jeskyně svůj název pro velké množství tohoto otravného bo­davého hmyzu. Po vybrání profilu tohoto křížení puklin bylo rozhodnuto pokračovat v prolongaci východním směrem, kde se asi po jednom metru začíná chodba, vysoká 1,5 m a široká 1 m, stáčet severním směrem, horizontálně pokračuje 8 m a stále se rozšiřuje. Na konci se stáčí na západ směrem dolů. Zde byly práce přerušeny a pokračovalo se na křížení puklin západ­ním směrem. Po čtyřech metrech puklina vyústila na povrch. Odtud se započalo s vybíráním celého profilu směrem dolů a postup prací zde odkryl horizontální chodbu, souběžnou s tou východní, v délce asi 8 metrů. Byla nainstalována kladka, aby se tak vytěžené sedi­menty dostaly rychle na povrch. Pod tento nový vstup se podařilo pomocí hasičské techniky dostat několik kubíků vody, která naznačila další pokračování. Kladka byla vyměněna za elektrický vrátek a v červnu 2019 bylo dosaženo hloubky 10 metrů.

Průzkum na této lokalitě potvrdil, že se jedná o další z řady ponorů, odvodňujících kdysi údolí Javoříčka, a stane se tak v budoucnu bránou k dalším význam­ným objevům. Prozatímní celková délka objevených (vykopaných) prostor je k dnešnímu dni 56 metrů.

Aleš Tomica, foto Miroslav Vaněk

Přesunout se na začátek