V podkategoriích naleznete nejen staré „černobílé“ záznamy z expedic a první barevné fotografie ale i zachycená místa z jeskyní a lidí z naší skupiny jež už nejsou.

Vyberte kategorii podle chutě a užíjte si zachycené krásy, situace a lokality mnohdy už zničené.