Objevy

prostějovské skupiny v jeskyni Za hájovnou

rok 1969 – Ludmírov, kamenolom – rourovitá jeskyně asi 40 m dlouhá se dvěma propastmi

rok 1970 – horní patro jeskyní ve Zkamenělém zámku za prostorou v Pasti asi 25 m délky

rok 1971 – komínovité prostory v jeskyni Hlinité (Javoříčko) za prostorem Křižovatka, délka 25 m

rok 1972 – ponor Pod smrkem

rok 1973 – vertikální pokračování propasti Lví jáma (Javoříčské jeskyně), hloubka 35 m – průlez nejnižšího stupně propasti Objevné cesty Javoříčských jeskyní

rok 1974 – proniknutí za nízkého stavu vody za sifon ve vyvěračce Andělička, délka 52 m

rok 1976 – výstup komíny v propadání Špraňku do výšky asi 25 m

rok 1977 – pokračování Lví jámy v Javoříčských jeskyních horizontální chodbou, délka 52 m

rok 1980 – vniknutí do závrtu v Aleji v jeskyni Hlinité, délka 25 m

rok 1981 – odčerpání vody sifonu v Anděličce do hloubky 13 m, dosažená délka celkem 22 m

rok 1985 – proniknutí propadáním Kovářského potoka v Mladečském krasu, délka 300 m,  ukončeno sifonem    

rok 1986 – objev jeskyně Morava na platu Monte Lessini (Itálie), dosažená hloubka 61 m, krásná výzdoba, délka chodeb 85 m

rok 1988 – průzkum propadání v korytě potoka Špraňku pod Zkamenělým zámkem

rok 1989 – pohoří Zagedan, Prostějovská jeskyně, propasťovitý systém o hloubce 93 m

rok 1992 – Koňský závrt, otvírkové práce v koncové části soustavy úzkých puklin

Jeskyně Za hájovnou:

Krystaly kalcitu v komíně nad Ledovým dómem v jeskyni Za hájovnou, foto Aleš Tomica (2018)

rok 1997 – Velikonoční prostory na konci pravé části Vařekovy chodby

rok 2000 – Narozeninová chodba s Plakátovým snem na jejím konci

rok 2007 – prostora mezi Narozeninovou chodbou a dómem U parníčku

rok 2011 – dóm U parníčku spolu s prostory Křižovatka, Bajpás, Koridor, Ledový dóm a Katedrála s přilehlými prostorami

rok 2016 – prostory U andílka

rok 2017 – Svatováclavský dóm

Přesunout se na začátek