Mapování kdysi a teď Stejně jako se 50 let historie naší skupiny dotklo nás všech, zaznamenalo půl století i způsob zápisu, měření, nákresů našich objevů a lokalit. Na počátku bylo samozřejmě předávané vyprávění o jeskyních a podzemních dutinách, kde v okolí lidé slyší za nočního ticha hučet vodu, která se propadá v obrovských jeskyních, nebo o anomáliích právě nad velkým podzemním systémem.

Musím uznat, že za dobu, co se jeskyňaření věnuji, bylo na všem pravdy trochu a bájné vyprávění, proutkaření s obyčejným pozorováním přírody do sebe tak zapadá, že časem dojde i na jeskyňaření samotné.

První dokumentace jeskyňářů, nadšení i jejich objevů je plná tato kniha. Fotky však určitě nevystihnou strasti a úspěchy té části skupiny, která se snaží pro uchování práce a výsledků bádání objevy zaznamenat, a co nejpečlivěji nakreslit. Nad mapou se totiž dá po akci ještě dlouho radovat a diskutovat nad vznikem jeskyně samotné, jakož i dalším vývojem a směrem prací. V rukou jsem měl několik velmi pečlivých map, kreslených na milimetrovém papíru v přesném měřítku k realitě, ale nikdy jsem nestál u rýsovacího prkna jako jiní, kteří na pausovém papíru kreslili tuší. Jednu zahraniční expedici ve švýcarském Hohgantu poznamenalo poznání průhledového sklonoměru. Náš speleoklub byl u toho, když právě zde, 2D mapa přecházela na 3D kresby.

V době strastí s citlivými přístroji k dosažení nejpřesnějších výsledků, paměťových náčrtků s kompasem v ruce, by nikdo určitě nevěřil dnešnímu laserovému odečítání vzdáleností, sklonů a směrů. Obrazový záznam na 4K kameru a štěrbinový průzkum s obrazovkou v ruce sice nadšení k bádání zvýší, ale ruce a jeskyňářský faktor nenahradí. V současné době naše lokality měříme k počátku trigonometricky, pak za pomoci upraveného měřáku Disto 1 s implementovaným čipem coby kompasem, a data ukládáme do kufru s Androidem. Vyhodnocení dat, dohady a korekce provádíme dlouhé hodiny na místě měření, a následné zobrazení za dalších výměny názorů a korekcí v programu Therion a Survex. Díky všem, co nám pomáhali s daty i vysvětlováním světa jedniček a nul, můžeme na konci dnes velice přesně zobrazit píli a hodiny nadšení našeho jeskyňářské- ho týmu. V zobrazení 3D vypovídajícím o přesném směru počítající s magnetickou deklinací i vyloučením nesprávných měření, ovlivněných kovovými prvky v jeskyních, každý najde to své oblíbené zákoutí a další neobjevené prostory. Vladimír Lipták a Aleš Tomica, foto archiv 3D mapa jeskyně Za hájovnou