Za Hájovnou

Jeskyně Za Hájovnou se nachází v Javoříčském krasu, v s. části Konicko-mladečského pruhu devonského stáří. Na úpatí kopce Paní Hora (485,3m) je několik starých ponorů. Jedním z nich je právě jeskyně Za Hájovnou. První speleologický průzkum začal v roce 1983. Intenzivní výzkum začal koncem roku 1996 a první úspěch se dostavil na Velikonoce 1997.

Po roce 2011, ve kterém se podařilo objevit velké prostory a dosáhnout délky polygonu 835 m, jsme vytipovali několik dalších lokalit s možností proniknout do dalšího pokračování systému, avšak bez valných úspěchů. Bádalo se převážně v Narozeninové chodbě, u Parníčku, v Koridoru, v Katedrále, v Suťovém dómu a ve Velikonoční propasti.

V roce 2013 jsme se vrátili do již rozdělané práce v Narozeninové chodbě. V této lokalitě byla vykopána zhruba 9 m hluboká propast, bohatá na kosterní nálezy. Zhruba ve 2/3 výšky byla patrná horizontální chodba plná sedimentu, zhruba 1 m široká a 1,3 m vysoká.

Chodba byla pevně ohraničena masivem. Po zhruba 3 m se chodba začala zvedat pod úhlem 30° . V tomto profilu i úhlu jsme kopali dalších 26 m. Budujeme další vrátek a lanovku, neboť sedimenty stále vyvážíme až ven před jeskyni a těžba sedimentů je již náročná i na počet účastníku. Chodba se mění v propast a stále si zachovává stejné rozměry. její hloubka dosahuje 9 m a začínají se objevovat první volnější prostírky a drobná sintrová výzdoba.

 

 

 

 

Cvičná akce Březina-Luká – 17. až 18.11. 2017

Předposlední listopadový víkend zorganizovala stanice Speleologické záchranné služby Morava cvičnou akci v Javoříčském krasu. O zázemí bylo postaráno na základně prostějovských jeskyňářů Březina-Luká. V prostorách základny se v pátek 17.listopadu procvičovalo vše kolem ASV, LSS a obsluha stanic Nikola (fr.).
Sobotní program cvičení v podzemí proběhl na lokalitě jeskyně Za Hájovnou. Cílem akce bylo nalezení pravděpodobně 2 zraněných osob, jejich následné ošetření a podle rozsahu poranění zajištění transportu na povrch. Záchranáři byli rozdělení do záchranných týmů a byla jim přiřazena jednotlivá stanoviště, podle mapy jeskyně. Vlastní provedení akce bylo již rutinou. Nejprve do podzemí sestoupila skupina ASV, která lokalizovala poraněné osoby, provedla základní ošetření a zajistila tepelný stan. Následně již jednotlivé týmy připravovali svoje stanoviště – úseky jeskyně pro transport zraněných na povrch s využitím lanové techniky. Jedna ze zraněných osob s podchlazením byla doprovázena záchranářem až na povrch, pro druhou osobu s ošetřeným kolenem, ramenem a podezřením na poranění pánve byla využita skořepinová nosítka typu Sked®. Pro hladký transport bylo třeba na dvou místech rozšířit úžiny. Vlastní transport v jeskyni proběhl přes jednotlivé vertikální i horizontální úseky a byl zakončen v dómu U Parníčku.

http://www.speleo.cz/cvicna-akce-brezina-luka-17-az-1811-2017#photo[257]/9/

Přesunout se na začátek