CCC – Kryogenní jeskynní karbonáty doby ledové aneb význam naší lokality nejen po stránce paleontologické Nelze jednoduše přejít vědecký význam naší lokality a jeskyně Za hájovnou z pohledu fenoménu kryogenních karbonátů.

Bez vysvětlování badatelského pohledu lze však vyzdvihnout výjimečnost lokality po objevu části jeskyně s dómem U parníčku a Katedrálou roku 2011, kdy se po konzultaci s RNDr. Karlem Žákem, CSc. a dalšími aktivitami vědců (web. Geological Quarterly, 2018,62(4)) podařilo potvrdit jedinečnost nálezu ve spojení s jeho umístěním. Odebrané vzorky z jeskyně prošly v zahraničí datováním, což napomohlo dalšímu porozumění pozoruhodné výzdoby i možnému vývoji jeskyně.

Jednou z týmu vědců, kteří se s Vladimírem Liptákem na bádání podíleli, byla RNDr. Monika Orvošová, PhD. a ve vzpomínce na naši speleologickou skupinu napsala: „14. 10. 2017 som prijala priatelske pozvanie od Vláďu Liptáka a Karla Žáka na obhliadku jaskyne a prieskum novo objavených výskytov kryogénnych kryštálov v jaskyni Za hájovnou v Moravskom krase. Keďže sa už niekoľko rokov venujem výskumu kryogénnym kryštálom a javom predovšetkým v na- ších slovenských jaskyniach, bola to pre mňa úžasná ponuka získať ďalšiu veľkú skúsenosť a nové poznanie, za čo veľmi kolegom Moravákom ďakujem. Videli sme vzácnu jaskyňu typickú deštrukčnými kryogénymi javmi, ktorú sa prejavovali hlavne na jaskynnej výzdobe a zdokumentovali sme niekoľko významných akumulácii drobných kalcitových kryštálov, ktoré patria medzi výnimočné paleoklimatické archívy, pretože zachovávajú informácie o prítomnosti ľadovej výplne v jaskyni v poslednej dobe ľadovej. Hovoria tiež o minimálnej hĺbke a dynamike ústupu a tvorby permafrostu (stále zamrznutej zemi) na území Moravy. Proste jaskyňa je minimálne z tohto hľadiska veľmi významná, a to nehovorím o nálezoch kostrových pozostatkov jaskynných medveďov a iných cicavcov, odhalených v sedimentárnych jaskynných profiloch. Zaujali ma na konci jaskyne aj priesvitné stalaktity s vlnkovaným povrchom (foliované), doteraz som takúto formu stalaktitov nevidela. Ďalším prekvapením bolo zistenie, aké nesmierne úsilie a entuziazmus jaskyniarskej skupiny musel byť vynaložený, aby sa odhalil svetlu sveta tento podzemný labyrint. Svedectvom je nainštalovaná lanovka, koľajnice či obrovský násyp pred vchodom do jaskyne. Skvelé spoločné stretnutie s jaskyniarmi v speleodomci spolu aj s profesorom Musilom a jeho ženou, čapované pivo, diskusie pri večernom premietaní Karla Žáka o teoriach vymŕzania jaskýň boli nezabudnuteľnými momentami. V konečnom dôsledku sa z nášho stretnutia zrodil aj hodnotný člá- nok, ktorý posunul poznanie paleoklímy a príjemných ľudských duší o krôčik ďalej. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

Celý výzkum je popsán v Cryogenic carbonates and cryogenicspeleothem damage in the Za hájovnou Cave (Javoříčko Karst, Czech Republic). Geological Quarterly, 62 (4): 829–839,doi: 10.7306/ gq.1441 / Žák, K., Lipták, V., Filippi, M., Orvošová, M., Hercman, H., Matoušková, Š., 2018. Monika Orvošová a Vladimír Lipták foto Monika Orvošová a Miroslav Vaněk Mikroskopiský detail kryogenních karbonátů foto: M. Vaněk Karel Žák při odběru vzorků v Suťovém dómu Polohy CCC mapka z výše uvedeného článku Geological Quarterly, 62 (4)