Vizualizace a 3D zobrazení jeskyně v začátcích obojího
Absolventský snímek o jeskyňářích naší skupiny a objevech v podzemí